SUBSIDIARY


HIGHWAY CONSULTANTS

– Office: 530 Võ Văn Kiệt, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

– Tel: (028) 3836 5301

– Fax: (028) 3836 8873


BRIDGE – TUNNEL CONSULTANTS

– Office: 98/13 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. BT, TP. Hồ Chí Minh

– Tel: (028) 3512 8274

– Fax: (028) 3512 8976


EXPRESSWAY – AIRPORT CONSULTANTS

– Office: 98/13 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. BT, TP. Hồ Chí Minh

– Tel: (028) 3512 2116

– Fax: (028) 3512 8971


RAILWAY – HIGHWAY CONSULTANTS

– Office: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

– Tel: (028) 3821 5056

– Fax: (028) 3914 3957


CENTRER OF CONSULTING AND NEW TECHNOLOGY APPLICATION

– Office: 98/13 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. BT, TP. Hồ Chí Minh

– Tel: (028) 3512 8973

– Fax: (028) 3512 8974


SURVEYING ENTERPRISE

– Office: 98/13 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. BT, TP. Hồ Chí Minh

– Tel: (028) 3512 1403

– Fax: (028) 3512 2549


GEOTECHNICAL CONSULTANTS

– Office: 98/13 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. BT, TP. Hồ Chí Minh

– Tel: (028) 3512 8272

– Fax: (028) 3512 1406


NORTH BRANCH

– Office: 02 LK15, khu đất dịch vụ, đất ở Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội

– Tel: (024) 6286 3357

– Fax: (024) 6286 3357