Thông báo tuyển dụng kỹ sư khối lượng

posted in: TUYỂN DỤNG | 0

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế GTVT phía Nam có nhu cầu tuyển dụng:
– 10 kỹ sư xây dựng Cầu Đường
– 05 kỹ sư kinh tế xây dựng
Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nhân Chính – 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

Thông báo tuyển dụng năm 2022

posted in: TUYỂN DỤNG | 0

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế GTVT phía Nam có nhu cầu tuyển dụng:
– 10 kỹ sư xây dựng Cầu Đường
– 05 kỹ sư kinh tế xây dựng
Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nhân Chính – 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

Thông báo tuyển dụng lái xe

posted in: TUYỂN DỤNG | 0

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế GTVT phía Nam có nhu cầu tuyển dụng:
– 02 nam lái xe có bằng B1, B2 hoặc D.
Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nhân Chính – 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

Thông báo tuyển dụng năm 2020 – lần 1

posted in: TUYỂN DỤNG | 0

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế GTVT phía Nam có nhu cầu tuyển dụng:
– 10 kỹ sư xây dựng Cầu Đường
– 05 kỹ sư kinh tế xây dựng
Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nhân Chính – 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM