NHÂN LỰC, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ


Nhân lực

Tổng số có hơn 400 nhân viên, trong đó:

  • Trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư nhiều chuyên ngành: hơn 300 người
  • Công nhân kỹ thuật, kỹ thuật viên: gần 100 người

Công nghệ phần mềm thiết kế


Thiết bị khảo sát địa hình

Máy quét 3D Faro Focus

Flycam Phantom


Thiết bị khảo sát địa kỹ thuật


Thiết bị thí nghiệm địa chất