ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN


XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ

– Trụ sở: 530 Võ Văn Kiệt, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (028) 3836 5301

– Fax: (028) 3836 8873


XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN – HẦM

– Trụ sở: 98/13 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. BT, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (028) 3512 8274

– Fax: (028) 3512 8976


XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG CAO TỐC VÀ SÂN BAY

– Trụ sở: 98/13 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. BT, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (028) 3512 2116

– Fax: (028) 3512 8971


XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SẮT – BỘ

– Trụ sở: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (028) 3821 5056

– Fax: (028) 3914 3957


TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI

– Trụ sở: 98/13 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. BT, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (028) 3512 8973

– Fax: (028) 3512 8974


XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT TỔNG HỢP

– Trụ sở: 98/13 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. BT, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (028) 3512 1403

– Fax: (028) 3512 2549


XÍ NGHIỆP TƯ VẤN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

– Trụ sở: 98/13 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. BT, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (028) 3512 8272

– Fax: (028) 3512 1406


CHI NHÁNH PHÍA BẮC

– Trụ sở: 02 LK15, khu đất dịch vụ, đất ở Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội

– Điện thoại: (024) 6286 3357

– Fax: (024) 6286 3357