Với kinh nghiệm – năng lực đã được khẳng định, TEDI SOUTH ngày nay đủ năng lực đảm nhận các công tác tư vấn công trình giao thông như lập quy hoạch, lập dự án, lập thiết kế công trình, lập hồ sơ thầu, thẩm tra thiết kế, tư vấn giám sát và kiểm định công trình ở trong nước và khu vực.