LĨNH VỰC KINH DOANH


LẬP QUY HOẠCH

Lập quy hoạch tổng thể và chi tiết hệ thống giao thông đường sắt, đường bộ, đường đô thị và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Một số công trình tiêu biểu đã thực hiện