LĨNH VỰC KINH DOANH


TƯ VẤN GIÁM SÁT

– Giám sát thi công xây dựng (giám sát chất lượng, tiến độ và chi phí…) các công trình giao thông: cầu, hầm, đường sắt, đường bộ, đường đô thị.

– Giám sát thi công xây dựng (giám sát chất lượng, tiến độ và chi phí…) các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và đường nội bộ khu công nghiệp.

– Giám sát công tác lắp đặt và hoàn thiện các trang thiết bị cố định của các công trình xây dựng, bao gồm các thiết bị công nghệ, cơ khí và điện.

– Giám sát công tác khảo sát địa chất, địa hình, thủy văn và đo đạc bản đồ.

– Giám sát công tác thí nghiệm đánh giá các tiêu chí chất lượng chuyên ngành xây dựng và vât liệu xây dựng.

Một số công trình tiêu biểu đã thực hiện