LĨNH VỰC KINH DOANH


KIỂM ĐỊNH

– Đánh giá các tiêu chí chất lượng chuyên ngành xây dựng và vât liệu xây dựng.

– Đánh giá và cấp chứng chỉ đảm bảo an toàn sức chịu tải và phù hợp chất lượng của các hạng mục xây dựng công trình trước khi đưa vào khai thác sử dụng.

– Kiểm định đánh giá các tiêu chí chất lượng và khai thác các hạng mục công trình xây dựng mới và đang sử dụng.

– Thực hiện và thẩm tra công tác kiểm định đánh giá các tiêu chí chất lượng và khai thác các hạng mục công trình xây dựng mới và đang sử dụng.

– Đánh giá hậu dự án và kiểm toán kỹ thuật các công trình giao thông: đường sắt, đường bộ, đường đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và đường giao thông nội bộ khu công nghiệp.

Một số công trình tiêu biểu đã thực hiện

  • Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Lộc Tấn – Bù Đốp đoạn từ xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh đến xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước (Km8+00- Km16+00)
  • Dự án: BT đường giao thông từ trung tâm hành chính huyện Chơn Thành đi xã Minh Hưng
  • Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Lộc Tấn – Bù Đốp đoạn từ xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh đến xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước (Km0 – Km8+00)
  • Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Km1824 – Km1876 (Km765 – Km817 QL14) và cầu Serepok Km1792+353.66 – Km1793+600 (Km733+353.66 – Km734+600 QL14) – Hạng mục: Kiểm định cầu 20 – Km1875+113 – Đường Hồ Chí Minh
  • Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Km1824 – Km1876 (Km765 – Km817 QL14) và cầu Serepok Km1792+353.66 – Km1793+600 (Km733+353.66 – Km734+600 QL14) – Hạng mục: Kiểm định cầu Serepok cũ Km733+900, QL14
  • Dự án đầu tư xây dựng Đường Tân Tập – Long Hậu – Quốc lộ 50 – Cảng Long An – Hạng mục: Kiểm định Cầu Rạch Vộp hiện hữu.
  • Dự án ĐTXD cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây – Tp. Tân An – Hạng mục: Kiểm định cầu Tổng Uẩn hiện hữu trên ĐT833