LĨNH VỰC KINH DOANH


THIẾT KẾ

– Thiết kế các công trình giao thông: cầu (kể cả các cầu lớn đặc biệt), hầm, đường sắt, đường bộ, đường đô thị, và cảng-đường thủy.

– Thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, đường giao thông nội bộ và công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp.

– Thiết kế kiến trúc các công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp.

– Thiết kế hệ thống chiếu sáng các công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế hệ thống tín hiệu giao thông.

– Thiết kế mạng lưới điện và các trạm biến áp có điện áp dưới 35 Kv.

Một số công trình tiêu biểu đã thực hiện