Tên dự án: Cầu Nguyễn Thái Học

Chủ đầu tư:  Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh An Giang

Địa điểm xây dựng: Tỉnh An Giang

Thời gian thực hiện: 2019

Thời gian đưa vào hoạt động: 2021

Tổng mức đầu tư: Hơn 200 tỉ

Công việc thực hiện: Tư vấn thiết kế

Tóm tắt thông số kỹ thuật

(đang cập nhật)

(Nguồn hình ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang)