Tập huấn An Toàn Vệ Sinh Lao Động cho cán bộ công nhân viên TEDI South

posted in: TIN TEDI SOUTH | 0

Công ty Cổ phần TVTK GTVT Phía Nam (TEDI South) tổ chức tập huấn An Toàn Vệ Sinh Lao Động cho cán bộ công nhân viên của các Đơn vị trực thuộc, các Dự án TVGS của Công ty và thành viên ban ATVSLĐ tại công ty trong 2 đợt các ngày 25/05/2024 đến 26/05/2024 và 01/06/2024 đến 02/06/2024 tại tòa nhà văn phòng TEDI South 98/13 Ung Văn Khiêm.

Đây là việc làm thường niên hàng năm của công ty, giúp người lao động có kiến thức cơ bản về ATVSLĐ và ôn lại kiến thức ATLĐ cho đội ngủ ATVSV tại các đơn vị trực thuộc và người lao động làm việc tại các vị trí nguy hiểm, có nguy cơ mất ATLĐ trong công ty.

Qua gần các ngày tập huấn người lao động được trang bị thêm nhiều kiến thức cơ bản để khi thực hiện nhiệm vụ vừa đảm bảo hoàn thành công việc vừa đảm bảo an toàn lao động, thông qua các bài học cụ thể như: 
  - Bài 1: Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
  - Bài 2: Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
  - Bài 3: Quyền và nghĩa vụ của NSDLĐ, NLĐ; chính sách, chế độ về ATVSLĐ đối với người lao động.
  - Bài 4: Nội quy ATVSLĐ, biển báo, biển chỉ dẫn ATVSLĐ.
  - Bài 5: Quy trình – Nguyên tắc làm việc an toàn.
  - Bài 6: Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu TNLĐ.[U1]

Toàn cảnh buổi tập huấn An toàn vệ sinh lao động
Cán bộ công nhân viên đang nghe giới thiệu về lớp học

Nguồn VPQLCL & TVGS – TEDI South

Các tin khác