Hội thao truyền thống Tedi South năm 2023

posted in: TIN ĐOÀN THỂ | 0

Ngày 14/9/2023, “Hội thao Chào mừng Đại hội XI, Công Đoàn GTVT Việt Nam – Cụm Văn hoá thể thao số 4” đã chính thức được tổ chức tại Cung Văn hoá Lao động Tp. Hồ Chí Minh, số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1.

Công ty Tedi South cùng các đơn vị trong Cụm Văn hoá thể thao số 4 tham gia Hội thao Chào mừng Đại hội XI Công Đoàn GTVT Việt Nam, Nhiệm kỳ 2023-2028

posted in: TIN ĐOÀN THỂ | 0

Ngày 14/9/2023, “Hội thao Chào mừng Đại hội XI, Công Đoàn GTVT Việt Nam – Cụm Văn hoá thể thao số 4” đã chính thức được tổ chức tại Cung Văn hoá Lao động Tp. Hồ Chí Minh, số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1.