Tên dự án: Đường cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây

Chủ đầu tư:  VEC

Địa điểm xây dựng: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai

Thời gian thực hiện: 2004, 2009

Thời gian đưa vào hoạt động: 2015

Tổng mức đầu tư: 28.774 tỉ đồng

Công việc thực hiện: Nghiên cứu khả thi, tư vấn giám sát

Tóm tắt thông số kỹ thuật

– Tổng chiều dài tuyến:

– Cấp công trình:

– Vận tốc thiết kê: 100km/h – 120km/h

– Đoạn Km0+000 – Km4+514: bề rộng nền đường 36m;

– Đoạn vành đai II – Long Thành: bề rộng nền đường 42,5m

– Đoạn Long Thành – Dầu Giây: bề rộng nền đường 35m

– Phần cầu: cầu Long Thành sơ đồ nhịp 13×40+(80+4×130+80)+13×40