Tên dự án: Hầm đường bộ đèo Cả

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả

Địa điểm xây dựng: Phú Yên, Khánh Hòa

Thời gian thực hiện: 2012 – 2017

Thời gian đưa vào hoạt động: 2017

Tổng mức đầu tư: 15.603 tỉ đồng

Công việc thực hiện: Tư vấn giám sát

Tóm tắt thông số kỹ thuật

Đường cấp III

L = 13,4 km

Vận tốc thiết kế: 80 km/h

Mặt đường bê tông nhựa