Tên dự án: Đường Nam Sông Lô – Cù Hin – sân bay Cam Ranh

Chủ đầu tư:  BQL dự án các công trình trọng điểm Khánh Hòa

Địa điểm xây dựng: Khánh Hòa

Thời gian thực hiện: 2003

Thời gian đưa vào hoạt động: 

Tổng mức đầu tư:

Công việc thực hiện: Thiết kế

Tóm tắt thông số kỹ thuật

(Đang cập nhật)