Tên dự án: Đường cao tốc từ sân bay Liên Khương – chân đèo Prenn

Chủ đầu tư:  Công Ty 7/5 – Bộ Quốc Phòng

Địa điểm xây dựng: Lâm Đồng

Thời gian thực hiện: 2004 – 2006

Thời gian đưa vào hoạt động: 2008

Tổng mức đầu tư:

Công việc thực hiện: Thiết kế

Tóm tắt thông số kỹ thuật

(Đang cập nhật)