Tên dự án: Đường xuyên Á

Chủ đầu tư: 

Địa điểm xây dựng: TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Thời gian thực hiện: 

Thời gian đưa vào hoạt động: 

Tổng mức đầu tư: 2.233 tỉ đồng

Công việc thực hiện:  Khảo sát thiết kế và tư vấn giám sát

Tóm tắt thông số kỹ thuật

– Đường cấp II và cấp III

– Chiều dài: 58km

– Vận tốc thiết kế: 80 km/h

– Quy mô: 4-6 làn xe

– Mặt đường: Bê tông nhựa