Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình: tuyến đường tránh lủ, cứu hộ cứu nạn nối các huyện, thành phố: Tây Hòa, Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa và Tuy An – tỉnh Phú Yên (giai đoạn 1)

Chủ đầu tư:  Sở GTVT Phú Yên

Địa điểm xây dựng:  Phú Yên

Thời gian thực hiện: 2015

Thời gian đưa vào hoạt động: 2019 

Tổng mức đầu tư: 507,617 tỉ đồng

Công việc thực hiện: Thiết kế

Tóm tắt thông số kỹ thuật

– Loại, cấp công trình: Công trình giao thông cấp III

– Nhóm công trình: nhóm B

– Phần cầu Dinh Ông:

 • Chiều dài cầu: L=907.72m
 • Khổ cầu: B=12m
 • Dốc ngang mặt cầu: 2%
 • Tải trọng TK: HL93
 • Cấp động đất: Cấp 7
 • Tần suất lũ thiết kế: P=1%

– Phần đường dẫn 2 đầu cầu:

 • Bnền=9m
 • Bmặt=6m
 • Blgc=2m
 • Bld=1m
 • P=4% – Mặt đường: Eyc ≥ 130 Mpa, BTN