Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Cầu – Đường Nguyễn Văn Cừ

Chủ đầu tư: Khu Quản Lý Giao Thông Đô Thị Tp. Hồ Chí Minh

Địa điểm xây dựng: TP. Hồ Chí Minh

Thời gian thực hiện: 2004

Thời gian đưa vào hoạt động: 2008

Tổng mức đầu tư:

Công việc thực hiện: Thiết kế

Tóm tắt thông số kỹ thuật

– Phần đường

 • Đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Tạ Quang Bửu dài 748,25m, MCN như sau: (4 x 3,5m + 2 x 3m) lòng đường + 2 x 3m vỉa hè = 26m.
 • Đoạn từ Tạ Quang Bửu đến cầu Kênh Xáng, dài 502,95m, MCN như sau: 4 x 3,5m lòng đường + 2 x 3m vỉa hè = 20m.
 • Đường dân sinh bên hông nhánh rẽ từ quận 8 xuống quận 4 và đường đầu cầu các nhánh rẽ:
  • Đường dân sinh cặp bên hông nhánh rẽ từ quận 8 xuống quận 4 dài 200m.
  • Đường đầu cầu từ mố cầu”nhánh đi chung hai làn xe”, dài 170m.
  • Đường đầu cầu từ mố cầu”nhánh rẽ quận 4 đi quận 5”, dài 65m.
  • Đường đầu cầu từ mố cầu”nhánh rẽ quận 8 đi quận 4”, dài 77m.
  • Vuốt nối từ cầu Nguyễn Kiệu về đường Bến Vân Đồn hiện hữu, chiều dài đoạn vuốt khoảng 50,3m.
 • Chiều dài đường : 2.555m

– Phần cầu

 • Chiều dài cầu : 551,2m
 • Sơ đồ nhịp liên tục vượt rạch Bến Nghé: 24m + 24m + 34m + 24m = 106m
 • Mặt cắt ngang : 14m + 0,5m x 2 lan can = 15m.

– Phần nhánh rẽ nối từ cầu chính vào quận 4 và cầu Nguyễn Kiệu:

 • Nhánh cầu chung hai làn xe, chiều dài 196,75m.
 • Nhánh cầu nối từ quận 4 sang quận 5 và nhánh rẽ từ quận 8 sang quận 4, chiều dài 140,55m mỗi nhánh.
 • Cầu Nguyễn Kiệu (4 làn xe) : Cầu nối đường Bến Vân Đồn nối sang cù lao Nguyễn Kiệu, thay thế cầu hiện hữu;
 • Cầu có kết cấu dầm bản rỗng bê tông cốt thép với sơ đồ nhịp 4 x 20 m, tổng chiều dài 80,95 m, mặt cắt ngang: 4 x 3m (mặt đường) + 2 x 1,15 m (lề bộ hành + dải lan can hai bên) = 15,3m.
 • Chiều dài cầu : 1.110m

– Tĩnh không thông thuyền:

 • Kênh Bến Nghé:
  • Khẩu độ 20 m                                                                                                                  
  • Tĩnh cao 3.5 m
 • Kênh Tẻ:
  • Khẩu độ 50 m
  • Tĩnh cao 6 m