Tên dự án: Cầu An Đông (thuộc dự án đường ven tỉnh Ninh Thuận)

Chủ đầu tư:  Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận

Địa điểm xây dựng: Ninh Thuận

Thời gian thực hiện: 2011

Thời gian đưa vào hoạt động: 2015

Tổng mức đầu tư: 1.576 tỉ đồng

Công việc thực hiện: Thiết kế

Tóm tắt thông số kỹ thuật

– Loại, cấp công trình: cầu, đường bộ: cấp I

– Gồm 5 nhịp: 80+3×140+80m = 580m; thi công theo phương pháp đúc hẫng

– Tháp và hệ dây treo: tháp dạng đa giác cao 14.5m bằng BTCT C45; hệ dây treo cáp văng kiểu song song SSI2000