Tên dự án: Cầu Long Bình Chrey Thom

Chủ đầu tư:  Ban QLDA 7

Địa điểm xây dựng:  An Giang – Việt Nam  và Kandal – Campuchia

Thời gian thực hiện: 2013

Thời gian đưa vào hoạt động: 2017

Tổng mức đầu tư: 569,760 tỉ đồng

Công việc thực hiện: Tư vấn thiết kế

Tóm tắt thông số kỹ thuật

– Công trình cầu, đường bộ: cấp I

– Tổng chiều dài tuyến và cầu: 5.668m

 • Đối với cầu: Tần suất tk P=1%
  • Gồm 3 nhịp liên tục (75+120+75)m bằng BTCT DƯL; phần cầu dẫn gồm 02 nhịp Super T
  • Tải trọng tk HL93; người đi bộ 0.003Mpa
  • Khổ cầu: 13.5m
  • Khổ cầu kênh số 1 và kênh số 2: 12.0m
  • Khổ thông thuyền: Cầu: 7x30m
 • Đối với đường: Tần suất tk P=4%
  • Cấp đường: cấp III đồng bằng
  • Vtk = 80km/h
  • Độ dốc dọc imax = 5% – Khổ đường: Bnền=12.0m