Tên dự án: Cầu Cần Thơ

Chủ đầu tư:  JICA;    Liên Danh TLC – Cienco8 – Cienco 6

Địa điểm xây dựng: Cần Thơ

Thời gian thực hiện: 2003 – 2005

Thời gian đưa vào hoạt động: 2008

Tổng mức đầu tư:

Công việc thực hiện: Liên danh Tư vấn giám sát

Tóm tắt thông số kỹ thuật

(Đang cập nhật)