Tên dự án: Cầu Hùng Vương

Chủ đầu tư:  BQLDA chuyên ngành GT Phú Yên

Địa điểm xây dựng: Phú Yên

Thời gian thực hiện: 2004

Thời gian đưa vào hoạt động: 2011

Tổng mức đầu tư: 322 tỉ đồng

Công việc thực hiện: Tư vấn thiết kế

Tóm tắt thông số kỹ thuật

-Khổ cầu: 14,5m

-Tải trọng thiết kế cầu: HL93

-Tải trọng đoàn người: 3×10-3Mpa

– Quy mô mặt cắt ngang18m: phần xe chạy Bm=14m, lề bộ hành Blề=2x15m, dải an toàn BAT=2×0,5m

– Sơ đồ nhịp: 13 nhịp dầm Super T (40,1m + 3 x 40m) + (2 x 40m + 38,6m + 2 x 40m) + (4 x 40m)