Tên dự án: Cầu Tân Thuận 2

Chủ đầu tư:  Khu QLGTĐT TP. HCM

Địa điểm xây dựng: TP. Hồ Chí Minh

Thời gian thực hiện: 2004

Thời gian đưa vào hoạt động: 2006

Tổng mức đầu tư:

Công việc thực hiện: Tư vấn thiết kế

Tóm tắt thông số kỹ thuật

– Sơ đồ nhịp: 2x45m + (60m+90m+60m) + 2x45m, tổng chiều dài cầu: 391 m (tính đến hai mép sau tường mố)

– Kết cấu dầm:

  • Nhịp chính: BTCT M500 dự ứng lực căng sau đổ tại chỗ, thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng trên xe treo. Mặt cắt ngang dạng 1 hộp thành đứng với chiều rộng đáy hộp mặt ngoài là 7m, chiều cao hộp thay đổi từ 2.3m – 5.5m.
  • Nhịp dẫn: dầm hộp BTCT thành đứng cao 2.3m, đáy hộp rộng 7m với 2 nhịp liên tục 45m mỗi bờ. Các nhịp này được thi công đúc theo phân đoạn trên đà giáo.

– Kết cấu mố: BTCT đổ tại chỗ, móng cọc khoan nhồi BTCT M300 F120cm, mỗi mố gồm 6 cọc, chiều dài mỗi cọc là 50m.

– Kết cấu trụ:

  • Trụ chính: BTCT M300 đổ tại chỗ, móng cọc khoan nhồi BTCT M300 F150cm, mỗi trụ gồm 16 cọc dài 45m. Đối với trụ nhịp biên của nhịp chính, mỗi trụ gồm 6 cọc dài 50m.
  • Trụ dẫn: BTCT M300 đổ tại chỗ, móng cọc khoan nhồi BTCT M300 F150cm, mỗi trụ gồm 5 cọc dài 50m.

– Khổ cầu: 3×3.5m (3 làn xe 1 chiều) + 2×1.5m (lề bộ hành) + 2×0.25m (dải lan can) = 14m

– Xử lý đường đầu cầu: Sàn giảm tải bằng BTCT M300 trên hệ móng cọc ép BTCT 30cm x 30cm

– Tĩnh không thông thuyền:

  • Khẩu độ 40 m
  • Tĩnh cao 6 m, trên mực nước thông thuyền H5% = +1.50