Tên dự án: Cầu Mỹ Thanh

Chủ đầu tư:  Ban Quản lý Dự án Giao thông Sóc Trăng

Địa điểm xây dựng: Sóc Trăng

Thời gian thực hiện: 2002

Thời gian đưa vào hoạt động: 2004

Tổng mức đầu tư:

Công việc thực hiện: Tư vấn thiết kế

Tóm tắt thông số kỹ thuật

– Sơ đồ nhịp: 60 m + 3 x 90 m + 60 m, tổng chiều dài cầu: 390.9 m (tính đến mép sau của 2 tường đầu mố)

– Kết cấu dầm: dầm 1 hộp thành thẳng đứng, BTCT M500 ứng suất trước căng sau đổ tại chỗ. Chiều cao hộp thay đổi từ 2.3m đến 5.5m

– Kết cấu mố: BTCT M300 đổ tại chỗ. Móng cọc khoan nhồi BTCT M300 đường kính 120cm. Mỗi mố gồm 6 cọc dài 61m.

– Kết cấu trụ: Thân trụ T2 và T3 BTCT M500, trụ T1 và T4 BTCT M300 đổ tại chỗ dạng tường đặc. Móng cọc khoan nhồi BTCT M300 đường kính F150cm. Mỗi trụ T1 và T4 gồm 12 cọc chiều dài 55.8m, trụ T2 và T3 gồm 14 cọc chiều dài 54m

– Khổ cầu: 2×3.5m (phần xe chạy) + 2×2.0m (phần xe thô sơ) + 2×0.5m (dải lan can 2 bên) = 12m

– Xử lý đường đầu cầu: xử lý bằng bấc thấm bố trí hình tam giác đều cạnh 1.3m trong phạm vi 100m mố.

– Tĩnh không thông thuyền:

  • Khẩu độ 50m
  • Tĩnh cao 7m trên mực nước thông thuyền H5% = +1.84